Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün 4 yıllık bir  lisans programı olarak temel hedefi “öğrencilerimizi başarılı birer öğretmen, öğretim tasarımcısı, eğitsel yazılım geliştirici ve bilgisayar destekli eğitim uzmanı olarak yetiştirmektir”.

Mezunlarımızın çoğu ilk ve ortaöğretim kurumlarına bilgisayar öğretmeni olarak atanırken bazı mezunlarımız çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak ve bazı mezunlarımız da çeşitli şirketlerde web tasarımı yazılım geliştirme uzmanı ve programlama geliştirme uzmanı olarak çalışmayı tercih ettiler. Öğrencilerimiz, 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Programlama Dilleri, Eğitimde Materyal Kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, İşletim Sistemleri, PC Ortamında Yazılım Dilleri Uygulamaları, Uzaktan Eğitimin Temelleri, Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, İnternet Ortamında Yazılım Dilleri Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İletişim, Eğitimde İnternet Uygulamaları gibi) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatıldıkları için gelecekte de benzer pozisyonları kolayca elde etmeleri beklenmektedir.

YÖNETİM

Dr.Öğr.Üyesi Polat ŞENDURUR  (Bölüm Başkanı)

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ

Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Okutulan Dersler için Tıklayınız

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Okutulan Derslerin içerikleri için Tıklayınız

Bölüm Sekreteri Telefon: 0(362) 312 1919 - 5905