Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümünde yalnızca Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında lisans eğitimi verilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının temel hedefi, bireylerin kendilerini tanımaları ve anlamaları, eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal alandaki problemleriyle başa çıkabilmelerinde yardımcı olacak bilimsel ve profesyonel bir hizmet olan psikolojik danışma ve rehberlik yardımı verecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapan mezunlar, aynı zamanda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde de görev almaktadır. Eğitim alanının yanı sıra sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin benimsenmeye başlaması, mezunlarımızın bu kurumlarda da çalışmalarını olanaklı kılmaktadır.

YÖNETİM
Prof.Dr. Seher Balcı ÇELİK  (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Seher Balcı ÇELİK  (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Bayram ÖZER  (Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül ALTUN (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Cevat ELMA  (Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Zekeriyya ULUDAĞ   (Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Başkanı V.)

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ

Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız

Bölüm Sekreteri Telefon: 0(362) 312 1919 - 5394