Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarının her biri için lisans öğretim süresi dört yıl olup lisans programları I. (gündüz)  öğretim olarak sunulmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Resim-İş Öğretmenliği programı verilmektedir. Program mezunları dört yıllık lisans eğitiminden sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Ayrıca özel sektörde, reklam ajanslarında ve özel atölyelerde de çalışabilmektedirler.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Müzik Öğretmenliği programı verilmektedir. Bu dört yıllık programda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında Müzik öğretmeni olarak görev almaktadırlar.

Bölümde lisans programlarının yanı sıra, lisansüstü düzeyde program da bulunmaktadır. Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalı’na ait lisansüstü program Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

YÖNETİM
Prof. Çağatay İNAM KARAHAN  (Bölüm Başkanı)

Prof. Sevgi KOYUNCU  (Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Yakup Alper VARIŞ  (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

BÖLÜM AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ
Resim-İş Öğretmenliği Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız
Müzik Öğretmenliği Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız


Bölüm Sekreteri Telefon: 0(362) 312 1919 - 4850