Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır.
 
Bu anabilim dallarının her biri için lisans öğretim süresi 4 yıl olup, lisans programları I. (gündüz) öğretim olarak sunulmaktadır. Bölüm öğrencilerinin, alanları ile ilgili bilgi ve becerilerin, ilgili yaş grubundaki öğrenciler tarafından kazanılmasında önemli rol oynayan, çağdaş eğitim ve öğretim yaklaşımlarını benimseyen öğretmen adayları olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.
 
Özel eğitim, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim, özgüven ve yeterlilik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
 
Bu programın temel amacı; zihin engelli ve işitme engelli bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzde, öğrencilere özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırarak ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulmuş olan Özel Eğitim Bölümünün amacı, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin toplumsal yaşama olabildiğince bağımsız katılımlarını sağlamaya yönelik bilgi ve becerilerle donatacak özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir.


YÖNETİM
Doç.Dr. Salih RAKAP  (Bölüm Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Serpil ALPTEKİN (Bölüm Başkan Yrd.)
Öğr.Gör. Sinan KALKAN  (Bölüm Başkan Yrd.)

Öğr.Gör. Ayfer KESKİN  (İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Salih RAKAP  (Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

BÖLÜM AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ
Özel Eğitim Öğretmenliği Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız 

İşitme Engelliler Öğretmenliği Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız
Zihin Engelliler Öğretmenliği Okutulan Dersler ve İçerikleri için Tıklayınız
Zihin Engelliler Öğretmenliği Çift Anadal Programı 


Bölüm Sekreteri Telefon: 0(362) 312 1919 - 5412