2015-2016 Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi


Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi (OMÜ Öğrencileri)

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi (Diğer Ünv. Öğrencileri)

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi (Mezunlar)


Kayıt Formu için Tıklayınız ( Word - Pdf ) (Bu Formu aşağıdaki açıklamları okuduktan sonra doldurunuz)

Ders Muafiyet Formu için Tıklayınız
 (Bu Formu aşağıdaki açıklamları okuduktan sonra doldurunuz)

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt Yeri
Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon Birimi (Zemin Kat)
 
Kesin Kayıt Tarihleri
 
S.N. BÖLÜM/PROGRAM OMÜ Öğrencileri Diğer Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrenciler Mezunlar
1  Antrenörlük 15.12.2015
 
Saat:
09:00-16:30 arasında
17.12.2015
 
Saat:
09:00-16:30 arasında
17.12.2015
 
Saat:
09:00-16:30 arasında
2  Coğrafya
3  Psikoloji
4  Spor Yöneticiliği
5  Tarih
6  Türk Dili ve Edebiyatı
1  Biyoloji 16.12.2015
Saat:
09:00-16:30 arasında
2  Ebelik
3  Felsefe
4  Fizik
5  Gıda Mühendisliği
6  Hemşirelik
7  İktisat
8  İlahiyat (Örgün+İLİTAM)
9  Kimya
10  Matematik
11  Sanat Tarihi
12  Sosyoloji


 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

OMÜ VE DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN
1. Kayıt formu
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenci Belgesinin aslı veya onaylı örneği (3. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir)
4. Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 900 TL’nin (dokuzyüz TL) aşağıdaki hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontunun bir nüshası. (Toplam ücret 1800 TL’dir. İkinci taksit, ikinci dönem ders kayıtlarında yatırılacaktır)

MEZUNLAR İÇİN
1. Kayıt formu
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 900 TL’nin (dokuzyüz TL) aşağıdaki hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontunun bir nüshası. (Toplam ücret 1800 TL’dir. İkinci taksit, ikinci dönem ders kayıtlarında yatırılacaktır)

ÖNEMLİ NOT1: Dersler yüz yüze yapılacaktır. Dersler üniversitemizde ders/sınav olmadığı zamanlarda hafta içi mesai saatlerinden sonra ve sınav olmadığı zamanlarda hafta sonu yapılacaktır. 

ÖNEMLİ NOT2: Öğrencilerimizin muaf olmak istedikleri I. ve II. dönem derslere (Öğretmenlik Uygulaması dahil) ilişkin başvurularını 31 Aralık 2015 tarihine kadar Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 


 
 Öğrenim Ücretinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri__________________
 Hesap adı OMÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
 Banka/Şube  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Üniversite Şubesi (Samsun)
 Şube Kodu : 1479
 Hesap no 147909712395-5064
 IBAN : TR71 0001 0014 7909 7123 9550 64


 
 
- Tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden yukarıdaki hesap bilgilerini kullanarak işlem ücreti ödemeden Öğrenim Ücretinizi yatırabilirsiniz. (Bankamatikten alacağınız fişi kayıt esnasında fakültemiz kayıt görevlilerine teslim ediniz)

- Ödemelerde kayıt yaptıracak kişinin T.C. Kimlik Numarası girilmesi gerekmektedir.