2015-2016 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kontenjan Artırılması ile İlgili Duyuru


Pedagojik formasyon kontenjanımız Üniversitemiz Senatosu tarafından artırıldığından (OMÜ son sınıf öğrencileri için 1.700, diğer adaylar için 300), başvuru sayıları dikkate alınarak branşlara göre ayrılan kontenjanlar da artırılacaktır. Bu sebeple OMÜ son sınıf öğrencileri için başvurular, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü 12.00'a kadar uzatılmıştır.

Başvuru Alınacak Bölüm/Programlar Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir
 
S.N. BÖLÜM/PROGRAM
1 Antrenörlük
2 Biyoloji
3 Coğrafya
4 Ebelik
5 Felsefe
6 Fizik
7 Gıda Mühendisliği
8 Hemşirelik
9 İktisat
10 İlahiyat (Örgün+İLİTAM)
11 Kimya
12 Matematik
13 Psikoloji
14 Sanat Tarihi
15 Sosyoloji
16 Spor Yöneticiliği
17 Tarih
18 Türk Dili ve Edebiyatı
 
Alanlara göre Kontenjanlar başvuru sayısına göre değerlendirilecektir.

BAŞVURU ve PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (ARALIK 2015)

1- Bütün başvurular, Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekalet belgesi ile yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir yolla (posta, kargo, faks…) başvuru alınmayacaktır.

2- Başvurular, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Saat 12.00'a kadar yapılabilecektir.  Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır.

3- Bu program kapsamındaki bütün derslerin hafta içi mesai saatlerinden sonra veya hafta sonlarında (birinci ve ikinci dönem dâhil) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yüz yüze; Öğretmenlik Uygulamasının ise Samsun il merkezindeki okullarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birinci ve ikinci dönem derslerine ilişkin ders programları kesin kayıtlardan sonra fakülte web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

4- YÖK tarafından farklı bir talimat verilmedikçe, programın “2015-2016 Güz” ve “2015-2016 Bahar” şeklinde iki dönem hâlinde tamamlanması ve sertifikaların en geç Ağustos ayında (öğretmen atamalarından önce) teslim edilmesi planlanmaktadır.

5- Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz internet sitesinden (http://egitim.omu.edu.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

6- Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Not ortalamasında eşitlik olması halinde üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer kriterler kullanılacaktır.

7- Konuyla ilgili yaşanan sorunların pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon/duyurular) ve facebook üzerinden OMÜ Formasyon aracılığıyla bilgi edinilmesi mümkündür.
Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ı özenle okuyunuz.

8- Üniversitemizde halen öğrenci olanların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

 
1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)
2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)
 

9- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT: Teorik derslere asgarî  % 70; uygulamalı derslere ise asgarî  % 80 oranında devam zorunluluğu vardır.

10- Sürece ilişkin tüm duyurular http://egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!..
Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle hatırlatırız.