2015-2016 Yaz Döneminde Açılacak Pedagojik Formasyon Programı Duyurusu


2015-2016 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

AÇIKLAMALAR

1. Ön kayıt başvuruları 22.06.2016-01.07.2016 tarihleri arasında fakülte web sayfasından online olarak alınacaktır.

2. Toplam 400 kişilik kontenjan açılacaktır. Kontenjanların dağılımı, ön başvurulardaki sayılara göre yapılacaktır.

3. Bir programdaki sıralamada 4’lük sistemdeki GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) dikkate alınacaktır. Transkript belgesinde genel not ortalaması 100’lük sistemde olanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu kullanılacaktır. Ön kayıt için başvururken bu dönüşüm tablosunun kullanılması gerekmektedir.

4. İlk kontenjanın %75’i OMÜ’de öğrenim gören öğrencilerimize (2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle dördüncü sınıf olacak), %25’i mezunlara ve diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere ayrılacaktır.

5. Dersler Temmuz ve Ağustos aylarında hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonu yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması ise Eylül-Aralık ayları arasında Samsun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilecektir.


Pedagojik Formasyon Programında açılabilecek bölüm ve programlar şunlardır:

1. ANTRENÖRLÜK / SPOR YÖNETİMİ
2. BİYOLOJİ
3. COĞRAFYA
4. EBELİK / HEMŞİRELİK
5. FELSEFE
6. FİZİK
7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ
8. İLAHİYAT + İLİTAM
9. KİMYA
10. MATEMATİK
11. PSİKOLOJİ
12. SANAT TARİHİ
13. SOSYOLOJİ
14. TARİH
15. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
16. DİLBİLİMİ