2016-2017 Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Mazeret Sınavı Duyurusu


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ara sınavlar için mazeret başvurusunda bulunan öğrencilerimizin sınav takvimi aşağıdaki gibidir:
 
I. OTURUM  
Eğitim Bilimine Giriş 11.02.2017  Saat: 10.00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 11.02.2017  Saat: 10.00
Rehberlik  11.02.2017  Saat: 10.00
II. OTURUM  
Öğretim İlke ve Yöntemleri 12.02.2017  Saat: 10:00
Sınıf Yönetimi  12.02.2017  Saat: 10:00
Eğitim Psikolojisi 12.02.2017  Saat: 10:00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön. 12.02.2017  Saat: 10:00

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok AD104 ve AD105 Nolu Derslikler 

Not: Sınavlar açık uçlu (yazılı) sorulardan oluşacaktır.