2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı KYK Bursu Başvuru Duyurusu


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı KYK BURSU’na başvuracak öğrencilerimiz, başvuru formlarını 20 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlık Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

(Başvuru formları, web sayfamızdan veya Dekanlık Evrak Kayıt Biriminden temin edilebilir.)


BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
(Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)
a-Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrenciler,
b-5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,
c-Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
d-Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
e-Yabancı uyruklu öğrenciler,
f-Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
g-Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 
*  Daha önceki yıllarda yada içinde bulunulan öğretim yılında YURTKUR’dan burs veya öğrenim kredisi almış yada almakta olanlar ile öğretim kurumuna bir yıl ara vermiş olanlara, öğretim kurumunda bir öğretim yılı veya bir yıldan fazla başarısız olan öğrencilere Burs Yönetmeliği gereğince burs verilmediğinden, bu durumda olan öğrencilerin başvurularının dikkate alınmayacaktır.
 
* Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
 
* Form üzerinde belirtilen bilgilerin yanlış beyan edilmesi durumunda ek belge istenecektir. (Maaş  vb.)