2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru Duyurusu


Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru Süresi Uzatılmıştır
(05.09.2017 - 22.09.2017)


Not: 05.09.2017 - 10.09.2017 tarihleri arasında başvuru yapanlar tekrar başvuru yapmayacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Fakültemizde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

1-Ön kayıt başvuruları 05.09.2017-22.09.2017 tarihleri arasında fakülte web sayfasından online olarak alınacaktır. (Başvuru linki sayfanın sonundadır)

2-Kontenjanlar, başvurulan alanların dağılımları dikkate alınarak ön başvurulardan sonra belirlenecek ve fakülte web sayfasında ilan edilecektir. Bir alan/bölüm/programdaki öğrenci sayısı grup oluşturmak için yeter sayıya ulaşmadığında en uygun alan/bölüm/programla birlikte grup oluşturulacaktır.  

3-Her bir programın kendi içindeki sıralamada 4’lük sistemdeki GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) dikkate alınacaktır. Transkript belgesinde genel not ortalaması 100’lük sistemde olanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu kullanılacaktır. Ön kayıt için başvururken transkriptinde sadece 100’lük notu olanlar, bu dönüşüm tablosunu kullanarak 4’lük sistemdeki notları girmelidir. Notlarını dörtlük sistemde girmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ücreti 2.050,00 TL’dir. Ücret iki eşit taksit haline alınmaktadır.

5-Kontenjanın %75’i OMÜ’de halen kayıtlı olan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 7. yarıyıldan (4.sınıf) ders alabilecek öğrencilerimize, %25’i ise mezunlara ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında diğer üniversitelerin son sınıflarında öğrenim görecek öğrencilerine ayrılacaktır. Bu kontenjanlardan biri dolmadığında, kalan kontenjanlar diğerlerine kaydırılabilecektir.

6-Teorik dersler* uzaktan eğitim olarak, Uygulamalı dersler** (2 ders) ise yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Samsun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilecektir.

7-Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfasından (http://egitim.omu.edu.tr) yapılacaktır.

* Teorik Dersler: Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Seçmeli I, Seçmeli II.
** Uygulamalı Dersler: Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.

Pedagojik Formasyon Programında Açılabilecek Bölüm ve Programlar Şunlardır:

 
Alman Dili Edebiyatı İngiliz Dili Edebiyatı
Almanca Mütercim Tercümanlık İngilizce Mütercim Tercümanlık
Antrenörlük İstatistik
Bilişim Teknolojileri İşletme
Biyoloji Kamu Yönetimi
Coğrafya Kimya/Kimya Mühendisi
Çocuk Gelişimi Maliye
Ebelik Matematik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Mekatronik Müh. Moleküler Biyoloji
Felsefe Psikoloji
Fizik Sanat Tarihi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Seramik
Fransız Dili Edebiyatı Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Fransızca Mütercim Tercümanlık Sosyoloji
Gazetecilik Spor Yöneticiliği
Geleneksel Türk Müzikleri Tarih
Gıda Mühendisliği Turizm İşletmeciliği
Görsel iletişim Tasarımı Türk Dili ve Edebiyatı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uluslararası Ticaret
Hemşirelik Ziraat Fakültesi*
*ZİRAAT FAKÜLTESİ (OMÜ’DE AÇIK OLAN PROGRAMLAR)
Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Zootekni Bölümü
İktisat
İlahiyat
İletişim
İLİTAM
İngiliz Dil Bilimi

Not: 05.09.2017 - 10.09.2017 tarihleri arasında başvuru yapanlar tekrar başvuru yapmayacaktır.