2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yemek Bursu Başvuru Duyurusu


Yemek Bursu Başvuru sonuçları için Tıklayınız 


Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi


1-Yemek bursuna ilişkin duyuru birimlerin ilan panolarına asılacaktır.

2-Öğrencilerimiz yemek bursu başvurularını 2-9 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘‘portal.omu.edu.tr’’ adresinden [Kullanıcı adı: ogrencino@omu.edu.tr Parola: Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr)] yapacaktır.

3-Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle başarı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

4-İlgili birimler başvuran tüm öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 13 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar sisteme girecektir.

5-Yemek bursu başvuru formalarını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.

6-Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerimizin listesi SKSD başkanlığı tarafından 18 Ekim 2017 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.

7-Yemek bursu işlemleri ‘‘OMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’’ ne uygun olarak yapılacaktır.