2017-2018 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Duyurusu


Diğer Ünv. Öğrencileri ve Mezun Durumda Olanlardan Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

ÖNEMLİ TARİHLER
Kayıt Tarihleri : 16-17-18 Ekim 2017
Kayıt Saatleri : 09.00 - 16.30
Kayıt Yeri : Eğitim Fakültesi A Blok 1.Kat Formasyon Birimi

2017-2018 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Akademik Takvimi için Tıklayınız

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  

Üniversitemizde halen öğrenci olanlar için:
-Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir)
-Transkript (1 Eylül 2017 tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir)
-Öğrenci belgesi (1 Eylül 2017 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf
-1.025,00 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu

Halen öğrenci olan ve farklı bir üniversitede öğrenim görenlerin için:
-Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir)
-Transkript (1 Eylül 2017 tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir)
-Öğrenci belgesi (1 Eylül 2017 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf
-1.025,00 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu

Mezunlar için:
-Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir)
-Transkript (mezuniyet tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir)
-Mezuniyet belgesi veya diploma (Aslı veya noter onaylı olmalıdır)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf
-1.025,00 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu

Not: Belgelerin aslı ve fotokopisi getirildiğinde, fakültemizde kayıt esnasında belgenin aslı kontrol edilerek fotokopisi üzerine “aslı gibidir” kaşesi basılacaktır. Bunun için mutlaka belgenin aslı veya noter onaylı sureti getirilmelidir.

 ÖDEME VE BANKA BİLGİLERİ

1.Taksit Tutarı:
 1.025,00 TL (Kayıt Esnasında)
2.Taksit Tutarı: 1.025,00 TL (29.12.2017 Tarihine Kadar)

Hesap Adı: 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: 19 Mayıs Üniversitesi/Samsun Şubesi
Şube Kodu: 1479
Hesap Numarası: 147909712395-5064
IBAN: TR71 0001 0014 7909 7123 9550 64

* Öğrenim ücretleri tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden T.C. Kimlik Numaranız ile, İnternet Bankacılığı kullananlar için havale veya EFT ile yatırılabilir. 
 
 BAŞVURU ve PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (EKİM 2017)

1- Kesin kayıtlar, Eğitim Fakültesi A Blok Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekâlet belgesi ile yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir yolla (posta, kargo, faks…) kayıt alınmayacaktır.

2- Hak kazananların kayıtları, yukarıda belirtilen gün ve saatler içerisinde yapılabilecektir.  Bu tarih ve saatler dışında kayıt alınmayacaktır.

3- Bu program kapsamında teorik dersler, belirlenecek takvim çerçevesinde OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile online olarak; uygulamalı dersler (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleri) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yüz yüze, Öğretmenlik Uygulaması ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında (Samsun il merkezindeki okullarda) gerçekleştirilecektir. UZEM dersleri 2017-18 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında (Kasım-Aralık ayları) yapılacaktır. Bu derslere ilişkin ders programları UZEM ile yapılacak planlama sonrasında Fakülte ve UZEM web sayfasında ilan edilecektir.

4- Bu dönem kayıt yaptıran adaylar için sertifikaların en geç Haziran 2018 ayı içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

5- Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılmıştır. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda Üniversitemizin diğer ilgili mevzuatındaki kriterler kullanılacaktır.

6- Yedeklerin kayıtları 16-18 Ekim 2017 tarihlerinde alınacaktır. Bu tarihten sonra kontenjanın dolmaması durumunda 19-20-23 Ekim 2017 tarihlerinde şartları uyan adaylar (online başvuran ve başvurmayan) doğrudan kayıt yapılacaktır.

7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti 2.050,00 TL olup iki eşit taksit halinde (1.025,00 TL) ödenebilecektir. İlk taksite ait dekontun kesin kayıt esnasında; ikinci taksite ait dekontun ise 18.12.2017-29.12.2017 tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

8- Konuyla ilgili yaşanan sorunların pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon/duyurular) ve facebook üzerinden OMÜ Formasyon aracılığıyla bilgi edinilmesi mümkündür.

Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarını özenle okuyunuz.

9- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

10- Sürece ilişkin tüm duyurular http://egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

11- Fakültemiz, pedagojik formasyonun işleyişi, akademik takvimi, ders görevlendirmeleri, haftalık ders programı, şubelendirme vb. konularda değişlik yapma hakkına sahiptir.

NOT: Muafiyet başvuruları kayıtlar esnasında alınacaktır. Başvuru yapmak isteyenlerin kayıt masasındaki veya aşağıdaki formu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca Öğretmenlik Uygulamasından muaf olmak isteyenlerin (bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla) çalıştıkları kurumdan ıslak imzalı ve onaylı belge ile birlikte çalıştıklarını gösteren SGK dökümlerini (onaylı veya e-devlet barkodlu) getirmeleri gerekmektedir. Derslerden muafiyet başvuruları (öğretmenlik uygulaması hariç) kayıt zamanları dışında kabul edilmeyecektir. 

Muafiyet Başvuru Formu için Tıklayınız

ÖNEMLİ NOT: Mezun oldukları programın ismi ile açılan programın ismi farklı olanların, öğrenim ücretlerini yatırmadan önce Dekanlık Formasyon Biriminden başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bilgi almaları gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak mağduriyetten öğrenci sorumludur.

LÜTFEN DİKKAT!..
Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle hatırlatırız.