Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Detayları


Bilindiği üzere, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 2.maddesi uyarınca, Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında (Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları ) olup, kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar ile mevcut çalışanlar, işverenin 4632 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilirler.

Ek 2. madde uyarınca çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere "Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca, 01.04.2017 tarihi itibarıyla kamu idareleri kapsama alınmış olup, aynı tarih itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olanlar sisteme dâhil edilecektir.

Bu kapsamda Üniversitemiz Ziraat Emeklilik Şirketiyle anlaşmış olup ilgili şirkete web sayfasından cayma veya diğer taleplerinizi iletebilirsiniz. Ziraat Emeklilik şirketinin web sayfası üyelik gerektirmeyip sadece "TC Kimlik No" ve "Telefon numaranız" ile sisteme giriş yapabilirsiniz. 

Ayrıca diğer talepleriniz için Ziraat Emeklilik'in 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi, hafta içi her gün 09:00–19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız

Ziraat Emeklilik Şirketi web sayfasına giriş yapmak için tıklayınız

Cayma İşlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirme için Tıklayınız (Süresi dolmuştur)