Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Değerlendirme Takımı Üyeleri Fakültemizi Ziyaret Etti


Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Fakültemizi ziyaret eden Değerlendirme Takımı üyeleri Prof. Dr. Haluk ÖZMEN ve Doç. Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU sırasıyla Eğitim Fakültesi dekan, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, öğretim elemanları ve öğrencileri ile görüştü.

Değerlendirme Takımı üyeleri fakülte yönetiminden fakültenin hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, fakültedeki kalite süreçleri, mevcut programların öğrenme çıktıları, AR-Ge kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme yaklaşımı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Öğretim elemanlarından üst yönetim ile ilişkileri, kalite güvence sistemindeki rolleri, personelin işe alımı, akademik personelin kendisini geliştirmesi ve motivasyonu ile ilgili politikaları hakkında görüş alan Prof. Dr. Haluk ÖZMEN ve Doç. Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, öğrencilerle görüşmelerinde ise öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence sistemi, eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri gibi konularda görüşlerini dinlediler.