Müzik ve Resim-iş Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananlar (1.Yedek)


Müzik yedek liste öğrencilerinin ilk 4(dört)'ü  ,
Resim-iş yedek liste öğrencilerinin ilk 10(on)'u ,
asıl listedeki kazanan adaylardan kayıt yaptırmayan adayların yerine kayıt yaptırma hakkı kazanmışlardır.
23-24 Ağustos 2017 tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilirler.