Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İçin Duyuru


İlahiyat Fakültesi/İLİTAM dördüncü sınıf öğrencilerine pedagojik formasyon sertifikası, 2016-2017 yaz döneminde ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi tarafından verilecektir.

Eğitim Fakültesi tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde açılan ve halen devam eden programda 14 kredilik teorik dersleri tamamlanmış, 31 Temmuz 2017 tarihinde uygulamalı dersleri (Özel Öğretim Yöntemleri ile Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı; 6 kredi-8 saat) başlayacak ve 24 Ağustos 2017 tarihinde ilk dönem dersleri tamamlanacaktır.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında (Eylül-Aralık ayları) Öğretmenlik Uygulaması dersini (5 kredi-2 teorik-6 uygulama saati) tamamlayarak başarılı olanlara pedagojik formasyon sertifikaları 2018 yılı Ocak ayında teslim edilecektir.

Toplam 25 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanmaktadır. Bu usul ve esaslara göre pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, Bakanlar Kurulu kararı ve YÖK tarafından hazırlanan öğrenim ücretleri cetveline göre ücretlendirilmektedir. Yine bu usul ve esaslara göre öğrenim ücreti (2.050 TL) kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenebilmektedir. Bu kapsamda Eğitim Fakültesi, öğrenim ücretini 2 taksit (1.025 TL + 1.025 TL) şeklinde planlayarak ilk taksitin asıl kayıt döneminde, ikinci taksitin ise 11-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ödenmesine karar vermiştir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları gereğince Fakültemiz tarafından yürütülen bu program için ilgili tarihlerde ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlanma iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama ön başvurudan, ikinci aşama ise kesin kayıttan oluşmaktadır. Formasyona ön başvuru ile kayıt hakkı kazananlar, öğrenim ücretinin ilk taksitini yatırsalar bile, kesin kayıt öncesinde kaydolmaktan vazgeçmeleri durumunda kayıt ücretleri kesinti yapılmaksızın kendilerine iade edilmektedir. Kesin kayıt yaptırarak öğrenime başlayan öğrencilerimizin yatırdıkları ücret iade edilememektedir. Çünkü kendisine kesin kayıt hakkı tanınan ve bu hakkı kullanarak kesin kayıt işlemini gerçekleştiren bir adayın yerine yedek listeden kayıt yaptıramayan bir başka adayın kaydının alınması yasal olarak mümkün değildir.
Ayrıca yaz döneminde pedagojik formasyon eğitimine başvuramayan İlahiyat Fakültesi / İLİTAM son sınıf öğrencilerine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı itibari ile aynı usul ve esaslar gereğince yeni program açılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin taleplerini Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimine, Fakülte web sayfasında ilan edilecek tarihler arasında, bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 
28.07.2017
Pedagojik Formasyon Birimi