TÜBİTAK 3501 Projesi Bursiyer İlanı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde yürütülecek olan TÜBİTAK destekli araştırma projesinde bursiyer olarak çalışacak lisans, yüksek lisans ve dokotora öğrencileri aranmaktadır.

Proje Adı: Erken Öğrenme için Gömülü Öğretim: Okul Öncesi Öğretmenleri için Araçlar Erken Eğitim Programının Uyarlanması ve Etkililiğinin İki Farklı Mesleki Gelişim Modeli Kullanılarak İncelenmesi
Proje süresi: 36 ay
 
Lisans Öğrencisi Bursiyerlerde Aranan Özellikler (1 Bursiyer)
1. Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmıyor olmak.
2. Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,
3. Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç 3. sınıf öncesindeki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç 3. sınıf öncesi yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girmiş olmak.
4. Orta/İyi düzeyde İngilizce biliyor olmak.
NOT: Lisans bursiyerlerinde öncelik Özel Eğitim Bölümü, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji bölümleri öğrencilerine verilecektir.
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Bursiyerlerde Aranan Özellikler (2 Bursiyer)
1.Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında Yüksek Lisans* eğitimine devam ediyor olmak.
2.Bir kurum/kuruluşta çalışıyor olmak.**
3.İyi derecede İngilizce biliyor olmak.
NOT: *Yüksek lisans bursiyerlerinde öncelik Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji alanlarında yüksek lisans yapan ya da bu alanlarda lisans derecesine sahip olan öğrencilere verilecektir.
**Yüksek lisans eğitimine devam eden bursiyerlerden birinin herhangi bir kurumda/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir.
 
Doktora Öğrencisi Bursiyerlerde Aranan Özellikler (2 Bursiyer)
1. Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında Doktora eğitimine devam ediyor olmak.
2. Bir kurum/kuruluşta çalışıyor olmak.
3. İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

İlgilenenlerin CV’lerini (not dökümü ve referans isimleri ile birlikte) proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Salih Rakap’a e-mail yoluyla (salih.rakap@omu.edu.tr)  15 Kasım 2015 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.