Basit Malzemelerle Fizik Öğretim Materyalleri Tasarımı Sergisi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Programı 5.Sınıf öğrencileri tarafından, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi kapsamında hazırladıkları üç boyutlu materyallerin sunulduğu sergi açıldı. Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Güner TURAL; öğrencilerin basit ve ucuz malzemelerle kazanımlara uygun materyaller geliştirmelerini sağlayarak düşünen,  araştıran ve sorgulayan öğrenci modeli yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Sergiyi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz BAYRAM, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, öğretim üyeleri ve birçok öğrenci ziyaret etti.