Eğitim Fakültesi'nde Okuma Şenliği


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak şiddet olaylarının önlenmesine katkıda bulunmak ve kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla "okuma etkinliği" düzenledi.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları, Türkçe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademik personel ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik,OMÜ Eğitim Fakültesinin Kültürel ve Sosyal Etkileşim Alanı’nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu “Yaşasın Kitap, Yaşasın Türkçe”, “Kitap Aklın İlacıdır”, “Kitap Kalbin Aynasıdır”, “Yasalar Ölür Kitaplar Kalır”, “Kitapsız İnsan Kurumuş Ağaç” yazılı pankartlar dikkat çekti.

"Kitap okumanın her türlü şiddeti sonlandıracağına inanıyoruz"
Okuma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Bu şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz okuma ile ilgili olan 4. etkinliğimiz. İlk etkinliğimiz “Okumaya Zamanım Var”, ikinci etkinliğimiz, “Okumaya Mekânım Var”, 3. etkinliğimiz “Okuma Eylemi” başlıklarını taşıyordu. Bu seneki etkinliğimizin başlığını ise “Okuma Şenliği” olarak düşündük. Tüm bu etkinlikleri gerçekleştirmekteki tek amacımız, okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak günümüzde hızla artan her türlü şiddet olayının hiç yaşanmamasına katkıda bulunmak ve kitaba dikkat çekmektir” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın konuşmasının ardından Âşık Ozan Obalı da içinde okumanın vurgulandığı çeşitli türküleri ve deyişleri öğrencilerle beraber söyledi. Akademik personel ve öğrencilerin, bir süre yanlarında getirdikleri kitapları okumasının ardından etkinlik sona erdi.