İnsan İlişkileri ve Yönetim Konulu Konferans Düzenlendi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı tarafından "İnsan İlişkileri ve Yönetim" konulu konferans düzenlendi.
 
OMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden Öğretim görevlisi Ayfer Keskin’in ve OMÜ Koleji Müdür Yardımcısı Asım Kurumahmut’un “İnsan İlişkileri ve Yönetim” konulu konferansı Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Konferansta konuşan öğretim görevlisi olan Ayfer Keskin; “ Olumlu ve güvenli insan ilişkilerinin işyerlerinde kurumun verimliliğini artırdığını hepimiz kabul ediyoruz. İş yerindeki üretimde verimliliğinin sağlanabilmesi için iş görenlerin fiziksel kapasitesinden çok, sosyal kapasitesine etki edilir. İşyerinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkileri iyi düzenlenmediği zaman verim azalır, disiplin bozulur, geçimsizlik başlar. Bu yüzden işyerlerinde amir ya da yöneticiler, emrinde çalışanları iyi tanımalı, birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ona göre çalışanlarına  davranmalıdır. Bunun yanısıra idareciler, üretim unsurlarını uyumlu biçimde, kullanırken, emek unsuruna da gereken değeri vermeli, çalışanların örf, adet, inanış karakterlerini bilerek uyumlu insanların sayısını artırmalıdır.”dedi.
 
Konferansın 2. konuşmacısı Asım Kurumahmut ise;” 1992 yılından bu yana öğretmenlik ve idarecilik yaptığını, o tarihten bu zamana kadar öğretmenliğin tanımında da yöneticiliğin tanımında da ‘lider öğretmen, yönetici lider’ kavramlarının giderek anlam kazandığını vurguladı.” Kurumahmut, sözlerini sahada karşılaşılan sorunlar ve pratik çözüm yollarını anlatan renkli sunumu ile sonlandırdı. Konferansın sonunda Öğrencimiz Emre Karakaya ve Reng-i Aheng grubu kısa bir müzik dinletisi yaptı.

Konferansa çok sayıda öğrenci katıldı.