İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Günü Programı


İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Günü kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından panel düzenlendi. Panelde Prof. Dr. Şaban Sağlık “Türkiye’nin Ruhu ve Mehmed Âkif”, Prof. Dr. Yavuz Bayram “Asrın İdrâkine Göre Safahât ve Âkif” ve Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran “Toplumsal Bir Unsur Olarak Âkif’in Kadına Bakışı” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Âkif’in yaşamı ve şiirleriyle Türkiye’nin ruhu olarak nitelendirilebileceğini belirten Prof. Dr. Şaban Sağlık, konuşmasında milletlerin var oluş sürecinin “imân ve aksiyon” kavramlarıyla olan yakın ilişkisine değindi.  Sağlık, “imân” açısından vasıflandırılabilecek olan Âkif gibi şahsiyetlerin 4T şeklinde formülleştirilebilecek “tahlil, tesbit, tenkit, teklif” basamaklarını hakkıyla icrâ etmiş olmalarına dikkatleri çekti.

Prof. Dr. Yavuz Bayram ise sunumunda Âkif’in Safahât’ından hareketle günümüzde yaşadığımız sorunlara sunulabilecek çözüm yollarına işaret etti. Bayram, Âkif’in genç nesiller tarafından rol model bir karakter olarak ele alınması gerektiği hususuna dikkat çekti.

Âkif’in Safahât’ında toplumun bütün kesimine dikkatle eğildiği gibi kadın unsuruna da hassasiyetle yaklaştığını belirten Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, mağdur konumunda olan ve onları mağdur edenlerin İslâm’ı yanlış yorumlayarak kendilerine kalkan yapmalarına göstermiş olduğu sert tepkiye de değindi.

Programa sunumların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Programa eğitim fakültesi öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci iştirâk etti.