Karadeniz 2.Kitap Fuarı’nda panel düzenlendi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Karadeniz 2. Kitap Fuarı’nda “Değerler Eğitimi Açısından Türkçe ve Edebiyat Eğitimi” konulu panel düzenlendi.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yönettiği panelde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, Türkçe Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Muhammed İkbal Güler ve yüksek lisans öğrencisi, öğretmen Tuğba Emirhan konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Panel yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Aydın, değerlerin sağlam metinler aracılığı ile çocuklara aktarılması gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Aydın, değerler eğitiminin kavram olarak sözlüklerde yer almadığını, bu konuda da ilgili yerlere gerekli tavsiyeleri ileteceğini belirtti.

Prof. Dr. Yavuz Bayram ise konuşmasında değerler eğitiminin neden gerek duyulduğuna değindi. Toplumda özellikle estetik açıdan ciddi bir güç barındıran sinema yolu ile bazı ruhsal ve davranışsal bozukluklar oluşturulduğuna dikkat çeken Yavuz Bayram, özelde edebi metinlerin genelde ise değerler eğitimi noktasında kullanılacak büzün malzemelerin estetik kaygı gözetilerek seçilmesi gerektiğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, değerler eğitiminin edebiyatla ilişkisine dair gerçekleştirdiği konuşmasında, değerlerin geçmişteki gibi birey tarafından günlük hayatta kazanılamadığı gerçeğine vurgu yaptı. Bu eksikliğin giderilmesi için değer aktarımının daha kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini belirten Şeyma Büyükkavas Kuran, bu noktada estetik değeri yüksek edebî metinlerden yararlanılabileceği hususunun altını çizdi.

Arş. Gör. Muhammed İkbal Güler ise konuşmasında değer kavramından ve değerler eğitimi sürecinden bahsetti. Olumlu değerlerin aktarımı sürecinde Klasik Türk Edebiyatı metinlerinden yararlanılabileceğini belirten Muhammed İkbal Güler, bestelenen şiirler aracılığı ile yapılacak değer aktarımının mûsikînin gücü sayesinde daha verimli neticeler doğuracağına verdiği örneklerle işaret etti.

Tuğba Emirhan ise konuşmasında, yaptığı yüksek lisans çalışmasından hareketle değerler eğitimi sürecinde, Türkçe ve edebiyat eğitiminde Yavuz Bahadıroğlu’nun eserlerinden yararlanılabileceğini belirtti. Programa akademisyenler ve çok sayıda dinleyici iştirâk etti.