DEKANIMIZ


1968 yılında Sakarya’da doğan Prof.Dr.Vedat CEYHAN, 1989’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.  Yüksek lisans (1993) ve doktora (1998) eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. 1999 yılında OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış, 2005’de doçent unvanını almıştır. 2010 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Profesörlüğe atanmıştır. Akademik hayatı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Halen OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen araştırma projelerinde görev almış, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar yapmıştır. Prof.Dr. Vedat CEYHAN 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi Dekan Vekili olarak atanmıştır.