MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Bilimin ve teknolojinin ışığında toplumun sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte (model olan) öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek üzere her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak,  disiplinler arası çağdaş eğitim anlayışını benimseyerek, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak Milli Eğitim Sistemine, paydaşlarına ve eğitim sektörüne yönelik eğitim politikaları oluşturmak; araştırmalar, projeler, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirmek görevimizdir.

VİZYON

Öğrenmeyi öğrenmenin ve yaşam boyu öğrenmenin merkezi olan, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve uzaktan eğitimi etkin kullanıp bu alanda referans gösterilen, halkla bütünleşmiş; tercih edilen, saygın, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının dünya standartlarında olduğu bir eğitim ve bilim merkezi olmak.