Dekanlık

Prof.Dr. Vedat CEYHAN (Dekan V.)

Prof.Dr. Çağatay İNAM KARAHAN  (Dekan Yardımcısı)

Akademik ve İdari Personel İşleri                     
Tahakkuk İşleri                                          
Satınalma İşleri                                          
Döner Sermaye İşleri                                
İdari İşler                                                     
Taşınır Mal ve Depo İşleri                        
Teknik İşler                                                 
Kalite Geliştirme Birimi İşleri                    
Proje Yönetim Ofisi İşleri                          
Yazı İşleri

Doç.Dr. Necati TOMAL  (Dekan Yardımcısı)

Öğrenci İşleri
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu ve Soruşturmalar
Ders Görevlendirmeleri
Farabi ve Erasmus Değişim Prog. İşleri
Pedagojik Formasyon Prog. İşleri
Fakülte Dergisi ve Web ile İlgili İşler
Öğretmenlik Uygulaması Dersleri İşleri
Topluma Hizmet Uygulamaları İşleri

Tevfik Yılmaz DEMİR  (Fakülte Sekreteri)

İdari Personel