Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Vedat CEYHAN (Dekan V.)
Prof.Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN  (Temel Eğitim Böl.Bşk.)

Prof.Dr. Önder KABADAYI  (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Böl.Bşk.)
Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT  (Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Böl.Bşk.)
Prof.Dr. Kurtman ERSANLI  (Eğitim Bil. Böl.Bşk.)
Prof.Dr. Rıfat GÜNDAY (Yab.Dil.Eğt. Böl.Bşk.)
Prof.Dr. Çağatay İnam KARAHAN  (Güzel Sant. Böl.Bşk.)
Doç.Dr. Salih RAKAP  (Özel Eğt. Böl.Bşk.)
Doç.Dr. Ufuk ÇORUH  (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl.Bşk.)
Prof.Dr. Seher Balcı ÇELİK  (Prof.Tem.)
Prof.Dr. Cevdet YILMAZ  (Prof.Tem.)
Prof.Dr. Ata Yakup KAPTAN  (Prof.Tem.)

Doç.Dr. Nalan KIZILTAN  (Doç.Tem.)
Doç.Dr. Süleyman YAMAN  (Doç.Tem.)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet AYDIN  (Yrd.Doç.Tem.)
Prof.Dr. Cevdet YILMAZ  (Üniversite Senato Temsilcisi)