Dr. Cem GENÇOĞLU'nun 100. Yıl Eğitim Sempzoyumu sunumu