PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 20 Mart 2020

Koronavirüs Hastalığı salgını nedeniyle eğitim-öğretimin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na 15.03.2020 tarihinden itibaren ara verilmiştir. Özel Öğretim Yöntemleri (ÖÖY), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) ile Öğretmenlik Uygulaması (ÖU) dersleri teorik ve uygulamalı içeriklere sahiptir. 15.03.2020 tarihine kadar ÖÖY ve ÖTMT derslerinin 11 haftası tamamlanmıştır. ÖU dersi ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yürütüldüğünden 15.03.2020 tarihine kadar 5 hafta devam edebilmiştir. ÖÖY ve ÖTMT dersleriyle ilgili eksik süre, Fakültemiz tarafından ilan edilecek yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde tamamlanacaktır. ÖU’nın planlaması ise MEB’in yapacağı açıklamalara göre düzenlenecektir. Öğrencilerimizin, devletimizin aldığı tedbirler dikkate alınarak ve Rektörlüğümüzün onayı ile hazırlanacak olan akademik takvimi öğrenmek için belirli aralıklarla web sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye olunur.