Gönüllü Gençler İle Sosyal Sorumluluk

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 25 Şubat 2020

Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan GÖNÜLLÜ GENÇLER İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ'nin açılışı 25 Şubat 2020 OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok AD004 Seminer Salonunda saat 10:00'da gerçekleşmiştir.

Projenin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper KESTEN, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Dr. Polat ŞENDURUR, TÖMER müdürü Ömer SARAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ, Doç. Dr. Muat GÖKALP, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN, Alaçam Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK, Dr. İlkay Nur ABACI, Dr. Öğr. Üyesi Selime CANAN, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR, Prof. Dr. Yavuz BAYRAM, Öğr. Gör. İrfan TOPLAL, Dr. Sinan KALKAN, Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ, Arş. Gör. Senem GÜRKAN, Arş. Gör. Damla Nur KİNSİZ, Arş. Gör. İsmail ÇETİN, Arş. Gör. Sena Seçil GÜNGÖR, Arş. Gör. Kübra Meriç KALIN, Fakülte Sekreteri Tevfik Yılmaz DEMİR, Samsun Masal Eğitmeni İl Koordinatörü Nurten İREN, Masal Kuklası Eğitmeni Duriye DALSUNA katılmıştır.

Proje ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlamıştır.
Ardından Proje yürütücü Dr. Belgin BAL İNCEBACAK proje hakkında bilgilendirici bir konuşma yapmıştır.

Konuşmasında vurguladığı noktalar: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 2019 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) topluluğu ve proje ekibimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz "Gönüllü Gençler İle Sosyal Sorumluluk" adlı projemizin açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Proje yürütücüsü Bakanlığın bu yıl 1001 proje destek verdiğini Samsun’da ise 17 projenin geçtiğini ifade etmiştir. 17 projeden üç projenin üniversitelere ait olduğunu ve bu 3 projeden birinin OMÜ adına olduğunu vurgu yapmıştır.
Proje eğitmenlerimiz Prof. Dr. Süleyman YAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Senem GÜRKAN, Samsun Masal Eğitmeni İl Koodinatörü Nurten KÖKSAL, Öğr. Duriye DALSUNA ve Bilim uzmanı Erdal İncebacak’dır. Proje sosyal medya uzmanı Servet Ebrar BAYRAM’dir.
Projemiz faaliyetleri 25 Şubat yani bugün başlamış olup Mayıs ortalarında sonlanacaktır. Bu projede;

- Ondokuz Mayıs Üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin bir araya gelerek kültürler arası diyalogun artırılmasının sağlanması,
- Gençlerin kendi kültürlerini birbirlerine tanıtmaları,
- Ülkelerinde yapılan gönüllülük çalışmalarını birbirlerine tanıtmaları,
- Daha sonra atık maddelerden yaptıkları sanat eserleri ile kendi kültürlerindeki atık madde çalışmalarından haberdar olmaları,
- Milli ve manevi kültürlerini tanıtacak bir tiyatro eseri ile bir arada yaşayan bu öğrencilerin birbirlerine karşı toleranslarının arttırılması amaçlanmıştır.
Projemizin hayırlı olması dileklerimle, herkesi saygıyla selamlıyorum. diyerek konuşmasını bitirmiştir.

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK’ın ardından TÖMER müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ Yabancı uyruklu öğrenciler için kültür tanıtımının büyük katkı sağlayacağı projeye destek vereceklerini ifade etmiştir.
Prof. Dr. Süleyman YAMAN proje ve projelerin önemi üzerinde durmuştur.

ADEM Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yavuz BAYRAM proje hakkında önemli bilgiler vererek sosyal sorumluluk kavramının günümüzdeki önemini vurgulamıştır. Son olarak Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK ise proje yürütücüsünü ve proje ekibini tebrik ederek bu projenin eğitim fakültemiz ve katılımcı öğrencilerimiz için faydalarından bahsetmiştir.

Ardından Samsun il koordinatörü Nurten Köksal’ın Dr. Sinan Kalkan ile Saz eşliğinde masal dinletisi gerçekleştirilmiştir.

Güzel sanatlar fakültesi öğrencisi Nida SAKA tarafından yan flüt gösterisi ile proje açılışı sonlandırılmıştır. Protokol konuşmalarının ardından misafirler açılış kokteyline davet edilmiştir.