Öğretmenlik Uygulaması (lisans ve pedagojik formasyon)

Yazar: egitim.fakültesi | Tarih: 21 Nisan 2020

DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 14.04.2020 ve 20.04.2020 tarihlerinde gelen yazılara göre Öğretmenlik Uygulaması (lisans ve pedagojik formasyon) ve Alan Çalışması derslerinin okullarda gerçekleşen uygulama kısımlarına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Öğrenci performansları, 10 Şubat 2020 ile 13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşen beş haftalık çalışmalara göre “bu döneme mahsus olmak üzere” uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından birlikte değerlendirilecektir.

 2. Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ile işbirliği içinde uzaktan eğitim yoluyla öğrenciden uygulama dosyası, ödev/ödevler vb. etkinlikleri isteyerek değerlendirmesini sisteme girer.

 3. Genel değerlendirme notu, eğitim-öğretim dönemi sonunda uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından;

  a. Öğrencinin 10 Şubat 2020 ile 13 Mart 2020 tarihleri arasındaki performansı ile

  b. Uzaktan eğitim yoluyla verilen uygulama dosyası, ödev vb. etkinlikler göz önünde bulundurularak Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine (https://uod.meb.gov.tr/- E-Devlet şifresi ile girilmektedir) kaydedilecektir.

  İlgili Kişilerin Görev ve Sorumlulukları

  Uygulama Öğretmeni:

  a) 15 Mayıs 2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden (https://uod.meb.gov.tr/) sisteme bir bilgi girmemelidir.

  b) 10 Şubat 2020 ile 13 Mart 2020 arasında uygulamaya gelen ve gelmeyen öğrencilerin devam durumlarını sisteme gireceklerdir.

  c) Öğretmenlik Uygulamasında devamsızlık söz konusu değildir. Bu nedenle tanışma haftası dışındaki haftalarda geçerli mazeretleri olmadan gelmeyenler devamsız olarak kaydedilecektir. Geçerli mazereti olanların resmi belgeleri uygulama öğretmeni tarafından teslim alınmış olmalıdır.

  d) 16 Mart ile 15 Mayıs arasında tatil edilen haftalar için sisteme uygulamanın “yapılmadığı”nı gireceklerdir.

  e) Öğrenciyi değerlendirirken tatil olana kadar yaptıkları çalışmaları (eğer ders anlattılarsa) dikkate alacaklardır. Eğer öğrenci 13 Mart 2020 tarihine kadar sınıfta ders anlatmışsa puanını verirken bu performansı dikkate alacaktır. Öğrenciye uygulama öğretim elemanı tarafından verilen uygulama dosyası, ödev/ödevler vb. etkinlikleri talep ederek puanlamaya dahil etmelidir.

  f) Öğrenci 13 Mart 2020 tarihine kadar sınıfta ders anlatmamışsa öğrencilerin puanlarını uygulama öğretim elemanı ile işbirliği kurarak belirlemelidir. Öğrenciye uygulama öğretim elemanı tarafından verilen uygulama dosyası, ödev/ödevler vb. etkinlikleri talep ederek puanlamaya dahil etmelidir. Öğretim elemanıyla iletişime geçmek için, telefon, e-posta/whatsapp veya başka bir araç kullanılabilir.

  g) Öğrencilerin performanslarının genel ve sonuç değerlendirmesini eğitim-öğretim dönemi sonunda (15 Mayıstan sonra) uygulama öğretim elemanı ile birlikte ilk beş hafta ve verilen ödevlere göre yapmalıdır.

  Uygulama Öğretim Elemanı:

  a) 15 Mayıs 2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden (https://uod.meb.gov.tr/) sisteme bir bilgi girmemelidir.

  b) 15 Mayıs’a kadar teorik dersleri (haftada iki saat) Google Classroom üzerinden yapmalıdır. Bu süreçte öğrencilere uygulama dosyası, ödev/ödevler vb. etkinlikler yaptırmalı ve bu çalışmalar fakülte web sayfasındaki “Ders gözlem raporu”na yazdırılarak teslim almalıdır. (http://egitim.omu.edu.tr/tr/haberler/ogretmenlik-uygulamasi)

  c) E-Devlet puanları: Öğrencilerin puanlarını, uygulama öğretmeni ile işbirliği içinde belirlemelidir. Öğrencinin uygulama sürecinde yaptığı çalışmaları uygulama öğretmeninden öğrenerek puanlamaya dahil etmelidir. (https://uod.meb.gov.tr/)

  d) UBS puanları: Ara sınav ve dönem sonu puanlarının, e-devlet puanları ile aynı olması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle e-devlet puanını girdikten sonra ilk olarak ara sınavı puanı; ara sınav puanı onaylandıktan sonra dönem sonu puanını girmelidir. (https://ubs.omu.edu.tr/)

  Uygulama Öğrencisi:

  a) Uygulama öğretim elemanı ile Google Classroom üzerinden iletişime geçmelidir. (https://classroom.google.com). Ayrıca öğrencilerle birlikte uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanlarının katıldığı whatsapp grupları da iletişim için kullanılabilir. Fakat uygulama dosyası, ödev/ödevler vb. etkinliklerin paylaşımı Google Classroom’da ders sayfasından yapılmalıdır.

  b) Fakülte sayfasında verilen linkteki dosyayı kullanarak öğretim elemanının verdiği ödevleri yapmalıdır. http://egitim.omu.edu.tr/tr/haberler/ogretmenlik-uygulamasi

  c) Geçerli mazereti olduğu için devamsızlık yapan fakat belgelerini teslim etmeyenler uygulama öğretmeni ile iletişime geçerek resmi mazeret belgelerini sunabilirler.