PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YAZ OKULU ÖĞRENCİ VE DERS LİSTESİ

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 1 Temmuz 2020

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yaz Okuluna Başvuran Öğrencilerin Dikkatine

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yaz okuluna başvuran öğrencilerin isimleri Ve başvurmuş oldukları dersler aşağıda verilmiştir. Listede olası bir yanlışlık halinde öğrencilerimiz Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine "pedagojikformasyon@omu.edu.tr" adresi üzerinden ulaşabilirler.