PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YAZ OKULU EK LİSTE

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 11 Temmuz 2020

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yaz okuluna başvuran öğrencilerin ek listesi aşağıda verilmiştir. Listede olası bir yanlışlık halinde öğrencilerimiz Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine "pedagojikformasyon@omu.edu.tr" adresi üzerinden ulaşabilirler.