Pedagojik Formasyon-Öğretmenlik Uygulaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik formasyon programına kayıtlı olan öğrencilerden mezuniyetine ilişkin sadece öğretmenlik uygulaması dersi kalanlar ile 2019-2020 eğitim dönemi Yaz Okulu’na devam etmiş öğrenciler Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bu dersi tamlayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin pedagojikformasyon@omu.edu.tr adresine en geç 9 Ekim 2020 tarihine kadar bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.