PEDAGOJİK FORMASYON YAZ OKULU KAYITLARI VE SINAVLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 3 Temmuz 2020

Pedagojik Formasyon Yaz Okulu kayıtları 06/07/2020 sat 12.00’a kadar uzatılmıştır. Yaz okuluna kayıtlanmak isteyen öğrencilerin ilgili ücreti yatırdığına dair dekontları ile birlikte aşağıda linki verilen derse kayıtlanma formunu Pedagojik Formasyon birimine pedagojikformasyon@omu.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla iletmeleri gerekmektedir.

Ara sınavlar ve Yarı yıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Sınavlar ile ilgili bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Güz Dönemi derslerini yaz okulunda alan öğrencilerin sınav saatinde https://sinav.omu.edu.tr/ adresine girerek ilgili derslerin sınavlarına katılacaklardır. Giriş için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

• T.C. Kimlik No: Bu alana T.C. Kimlik Numaranızı yazmanız gerekmektedir

• Parola: T.C. Kimlik Numaranızın ilk 6 rakamı ve adınızın ilk 3 büyük harfinin birleşiminden oluşan parolanızdır.

• Örneğin: T.C. Kimlik Numaranız 14894378219 adınız da Hasan olsun; bu durumda sisteme girebilmek için şifreniz 148943HAS olacaktır.

• Sisteme giriş yaptıktan sonra Online Sınavlarım linki altında sınava giriş yapılacaktır.

• Sınavlar belirtilen sınav saatinde aktif olacaktır

• Bu sistem üzerinde aşağıda yer alan derslerin sınavları yapılacaktır:

o Eğitim Bilimine Giriş

o Eğitim Psikolojisi

o Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

o Öğretim İlke ve Yöntemleri

o Sınıf Yönetimi

o Seçmeli II (Rehberlik)

o Seçmeli I (Eğitimde Program Geliştirme),

“Özel Öğretim Yöntemleri” ile “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” derslerinin tek ders sınavları Google Classroom üzerinde dersi veren öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilecektir. Sınav ile ilgili bilgilendirme ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacaktır.