TÜBİTAK Proje Hazırlama Kursu Başarı İle Tamamlandı

Yazar: tayfun.sener | Tarih: 16 Eylül 2019

TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman YAMAN yürütücülüğünde gerçekleşmiştir. Proje 3-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun Konaks Otelde yapılmıştır. Projede, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrencilerine proje hazırlama yöntem ve teknikleri, altı farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda teorik ve uygulamalı olarak bilgiler verilmiştir. Proje 03.09.2019 Salı günü başlamıştır ve 08.09.2019 Pazar günü öğrencilere katılım belgeleri verildikten sonra tamamlanmıştır. Yirmi farklı üniversiteden öğrencinin katıldığı projenin akışı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Projenin ilk günü sabah oturumunda açılış konuşmasından sonra Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK yaratıcı drama ile tanışma etkinliğini gerçekleştirmiştir. Aynı gün saat 14:00’de Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK ile Fikir Üretme atölyesi etkinliği gerçekleşmiştir. Saat 15:00’de ise Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU ile Sorun Analizi ve Çözümlenmesi eğitimini gerçekleştirmiştir.

Projenin ikinci günü Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON Ulusal Projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve proje kodları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Aynı gün öğleden sonra Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK tarafından OKA, KOSGEP, DOKAP, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlık destekleri ve diğer kamu/özel kuruluşlar ile yürütülen projelerinin tanıtımı yapılmıştır. Aynı günün akşamında Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmeni Erdal İNCEBACAK tarafından sosyal etkinlik olarak Tik Tak Boom adlı oyun öğretilmiş ve hep birlikte oynanmıştır.

Üçünü gün sabah oturumunda Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL tarafından uluslararası projeler (Erasmus, COST, Horizon2020) ve proje kodları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Öğleden sonra ise Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, eğitim bilimleri alanlarından proje örnekleri göstermiştir; ayrıca proje fikrinin yazım sürecinde ve araştırmanın planlanmasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler hakkında bilgi vermiştir.

Projenin dördüncü günü sabah oturumunda Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU tarafından Proje Formları ve Projeler İçin Araştırma Yapma konusunda eğitim verilmiştir. Öğleden sonra ise Prof. Dr. Oktay AKBAŞ’ın Veri Tabanlarının Kullanımı başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir.

Projenin beşinci günü sabah oturumunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL tarafından Proje Bütçelerinin Oluşturulması eğitimi gerçekleştirilmiştir. Beşinci günün ikinci oturumunda ise OMÜ Ziraat Fakültesi Ön Kuluçka Merkezinde Prof. Dr. Güray ERENER tarafından TÜBİTAK ARDEP (1001-1002-3501) Projelerine yönelik bilgiler gerçekleşmiştir.

Projenin son günü sabah oturumunda Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL tarafından TÜBİTAK projelerine yönelik Proje Yazma Eğitimi verilmiştir.

Projenin son etkinliği olarak ise dört öğretim üyesinin panelist olarak görev aldığı panel gerçekleşmiştir. Katılımcıların projenin ilk gününden planlaması yapılan altı kişilik gruplar halinde hazırladıkları projeler, Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL, Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Doç. Dr. Süleyman YAMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK tarafından Proje Önerileri İçin Panel isimli çalışma ile değerlendirilmiştir.

Panel bittikten sonra katılımcılara katılım belgeleri verilerek proje tamamlanmıştır.