Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Tamamlandı

Yazar: egitim.fakültesi | Tarih: 6 Kasım 2019

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU

26 - 28 Ekim 2019 Samsun Turkey

26-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenmiş olan sempozyumda, eğitim bilimlerine ve alan eğitiminin tamamına yönelik çalışmalara yer verilmiştir. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı uluslararası nitelikteki sempozyumda; çağrılı konuşmacıların katılacağı paneller, sözlü sunum ve poster bildirileri kapsamaktadır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK
Doç. Dr. Süleyman YAMAN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN
Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV (Kırgızistan)
Prof. Dr. Veldin OVčİNA (Bosna-Hersek)
Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ(Polonya)
Prof. Dr. Alizia ROMANOVİC
Prof. Dr. Immacolata TEMPESTA
Prof. Dr. Çağatay İnam KARAHAN
Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ
Doç. Dr. Thomas CHRİSTİANSEN (İtalya)
Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit MEMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ELEKBEROVA (Azerbaycan)
Dr. Öğr. Üyesi Sena SENGİR
Dr. Kadian BOOBEKİOVA (Kırgızistan)
Dr. Khayala MAMMADOVA (Azerbaycan)
Dr. Mohamed Azrien BIN MOHAMED ADNAN (Malaysia)
Dr. Elena LICCHETTA
Dr. Benaouda BENSAİD (Kingdom of Saudi Arabia)
Öğr. Gör. Muhammet KARA
Arş. Gör. Ahmet AYCAN
Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ
Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK
Arş. Gör. Türkan Aybike AKARCA
Arş. Gör. İsmail ÇETİN
Arş. Gör. Mustafa BAYRAKTAR
Arş. Gör. Senem GÜRKAN
Arş. Gör. Damla Nur KİNSİZ
Arş. Gör. Beril TEKELİ
Arş. Gör. İrfan Davut ÇAM
Arş. Gör. Sevilay TAVŞAN
Arş. Gör. Nurdan DOĞRU ÇABUKER
Arş. Gör. Yıldıray KARADAĞ
Ayhan ERDEN
İrfan GÜMÜŞ
Alparslan GÜNEY

DAVETLİ KONUŞMACILAR
PROF. DR. CEM TANOVA
KKTC
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
https://fbe.emu.edu.tr/tr/hakkimizda/personel/personel-detayi?sid=228&n=cem-tanova

ASSOC. PROF. DR. THOMAS CHRISTIANSEN
İTALYA
Universita Del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/thomas.christiansen

PROF. DR. ALIZIA ROMANOVIC
İTALYA
Salento Üniversitesi
http://cla.unisalento.it/web/guest/457

NAZLİ TYFEKÇİ
KOSOVA
Gjakova “FEHMI AGANI” University, Faculty of Philological, Kosova

PROF. DR. HENRYK JANKOWSKI
POLONYA
Adam Mickiewicz University, Department of Asian Studies, Section of Turkic Studies, Poznan, Poland
http://henryk-jankowski.home.amu.edu.pl/

DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMALE ELEKBEROVA
AZERBAYCAN
Bakı Avrasiya Üniversitesi, http://www.baau.edu.az/