EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE HAZIRLAMA KURSU II

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 21 Aralık 2020

2020/2 Yılı TÜBİTAK 2237 -A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenen Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu II isimli proje açılışı 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecektir. 21-26 Aralık 2020 tarihleri arasında 6 gün sürecek projede 7 farklı üniversiteden toplam 12 öğretim üyesi eğitim verecektir. Bu projenin amacı, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ile disiplinler arası alanlarda kullanacakları yöntem ve teknikleri farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde öğretmektir. Katılımcıların süreç sonunda kendi projelerini ve uygun olan birimlere bir proje önerisi hazırlamalarına destek olunacaktır. Projenin yürütücülüğünü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman YAMAN gerçekleştirmektedir.

Proje 21-26 Aralık 2020 tarihinde Zoom online toplantı programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılımcılarda aranan koşullar şu şekildedir:
• Eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisans üstü eğitim yapıyor olmak,
• Lisansüstü eğitimde yüksek lisans tez veya doktora ders aşamasında olmak,
• Lisans için 2,50; yüksek lisans veya doktora için 3.00 ve üzeri genel akademik not ortalamasına sahip olmak,
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
• Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması
Not: Eğitimlere katılan tüm lisansüstü adaylara katılım belgesi verilecektir.
Toplam 24 kişiden oluşacak katılımcı grubun alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinden ve farklı üniversitelerden olması, katılımcıların farklı kültürleri ve disiplinleri tanıması açısından önemsenmektedir.

YEREL DÜZENLEME KURULU
Dr. Belgin BAL İNCEBACAK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Psikolojik Danışman Servet Ebrar BAYRAM – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EĞİTMENLER
Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Güray ERENER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN- Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL - Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ - Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Şerife IŞIK – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz BAYRAM- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel DEDE – Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk AYLAR- Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRigMmfSa0tYSglUmZVcHDVJsT0om7Eaa0UG_u2u3OYHI6g/viewform?hl=en

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfası http://sabaproje.omu.edu.tr/2237-a-2/ adreslerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

Sorular ve cevaplar için projeyazmaegitimi@gmail.com adresi kullanılmaktadır.

Projenin Zamanı: 21-26 Aralık 2020 tarihleri arasında 6 gündür.

Projenin Uygulama Yeri: Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Proje Destekçisi: Projenin ana destekleyicisi TÜBİTAK’tır.