2018-2019 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Başvuru Duyurusu

Yazar: kadir.cenk | Tarih: 17 Ekim 2018


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminde Fakültemizde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

1. Ön kayıt başvuruları Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının geleceğine yönelik resmi cevaplar alınıncaya kadar üniversite web sayfasından basvuru.omu.edu.tr online olarak alınacaktır.

2. Kontenjanlar, başvurulan alanların dağılımları dikkate alınarak ön başvurulardan sonra belirlenecek ve fakülte web sayfasında ilan edilecektir. Bir alan/bölüm/programdaki öğrenci sayısı grup oluşturmak için yeter sayıya ulaşmadığında en uygun alan/bölüm/programla birlikte grup oluşturulacaktır.

3. Her bir programın kendi içindeki sıralaması 4’lük sistemdeki GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) dikkate alınacaktır. Transkript belgesinde genel not ortalaması 100’lük sistemde olanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu kullanılacaktır. Ön kayıt için başvururken transkriptinde sadece 100’lük notu olanlar, bu dönüşüm tablosunu kullanarak 4’lük sistemdeki notları girmelidir. Notlarını dörtlük sistemde girmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ücreti 2.050 TL’dir. Ücret iki eşit taksit halinde (1.025 TL) alınacaktır.

5. Kontenjanın %75’i OMÜ’de halen kayıtlı olan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 7. yarıyıldan (4. sınıf) ders alarak mezun olabilecek öğrencilerimize, %25’i ise mezunlara ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında diğer üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören (7. yarıyıldan ders alarak mezun olabilecek) öğrencilere ayrılacaktır. Bu kontenjanlardan biri dolmadığında, kalan kontenjanlar diğerlerine kaydırılabilecektir.

6. Teorik dersler* 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarında uzaktan eğitimle (UZEM), Uygulamalı dersler** (2 ders) ise BAHAR yarıyılında eğitim-öğretim dönemi içinde ve hafta sonlarında yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılında Samsun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda 14 haftalık takvim içinde (hafta içi) gerçekleştirilecektir.

* Teorik Dersler: Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Seçmeli I, Seçmeli II
** Uygulamalı Dersler: Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.

BAŞVURABİLECEK BÖLÜM VE PROGRAMLAR ŞUNLARDIR:

Antrenörlük
Biyoloji
Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Felsefe
Fizik
Gıda Mühendisliği
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik/Grafik Tasarım
Güzel Sanatlar Resim
Harita Mühendisliği
Hemşirelik
İktisat
İlahiyat
İLİTAM
İngiliz Dili Edebiyatı
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Güzel Sanatlar Resim
İşletme
Kamu Yönetimi
Kimya
Kimya Mühendisliği
Matematik
Moleküler Biyoloji - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Seramik
Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Spor Yöneticiliği
Tarih
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası Ticaret - Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitki Koruma, Zootekni bölümleri)

Not: Yukarıdaki listedeki alanlarla birebir aynı olmayan fakat benzer isimli bir programda öğrenim görenlerin veya mezun olanların, kayıt koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını fakültemizle iletişime geçerek öğrenmeleri tavsiye edilmektedir.

Bilgi İçin İletişim Numarası: Pedagojik Formasyon Birimi Tel: 0(362)312 1919 – 5509-5393-5419-5313

Başvuru yapılacak alanlarda bölümü olmayanlar aşağıdaki dilelçeyi doldurup 0362 457 6078 numaralı telefona faks çekebilirler.
Dilekçe için Tıklayınız