ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (Pedagojik Formasyon Öğrencileri İçin)

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 13 Nisan 2020

Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 7 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile öğretmenlik uygulaması kapsamında öğrencilerin yaklaşık 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edebilmesine yönelik karar almış ve üniversitemize bildirmiştir.

Üniversitemizin ve MEB’e bağlı okulların takvimleri incelendiğinde öğrencimizin yaklaşık olarak 5 hafta süreyle öğretmenlik uygulaması dersini takip edebildikleri ve dersin gereklerini yerine getirebildikleri görülmüştür. Bu 5 haftalık süre boyunca devam edilen öğretmenlik uygulaması dersi dışında, dersin gerekliliklerini yerine getirebilmek için öğrencilerimizin gittikleri her hafta için günlük ders gözlem raporları oluşturmaları ve Üniversitemizdeki ilgili öğretim elemanına e-posta yolu ile bildirmeleri gerekmektedir.

Gözlem raporlarının şablonuna aşağıda verilen linkten ulaşılabilmektedir. Öğrencilerimiz ders izleme raporlarını bağlantısı verilen şablona göre doldurarak tek bir dosya halinde en geç 5 Mayıs 2020 tarihine kadar ilgili öğretim elemanına e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Öğretim elemanının e-posta adreslerine ulaşamayan öğrencilerimiz pedagojikformasyon@omu.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilirler.

Ders gözlem raporu şablonu için tıklayınız.

Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 7 Nisan 2020 tarihinde üniversitelere iletmiş olduğu yazı ile öğretmenlik uygulaması kapsamında öğrencilerin yaklaşık 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını göz önünde tutarak uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edebilmesine yönelik kararını bildirmiştir.

Aynı yazı ile MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının, görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesinin uygun görüldüğünü ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verildiği ayrıca belirtilmiştir.

MEBBİS sistemindeki mevcut değerlendirme modülü, öğrencinin ders anlatımını puanlandırma şeklindedir ve öğrencilerimizin bu süreçte ders anlatımları tamamlamamış olma ihtimalleri mevcuttur. Bu durum nedeniyle MEBBİS'deki değerlendirme kriterleri de değişebileceğinden, öğretim elemanlarımızın uod.meb.gov.tr den 15 MAYIS 2020’ ye kadar değerlendirme yapmak için MEBBİS' e herhangi bir giriş yapmamaları gerekmekte olup, ilerleyen süreç içinde gerekli bilgilendirmeler düzenli olarak yapılacaktır.

Bu süreçte MEBBİS veri girişlerinin ancak okullardaki görevli öğretmenler kendilerine ait girişleri tamamladıktan sonra gerçekleştirilebileceği için görevli öğretmenler ile iletişimde kalınması önem arz etmektedir.