PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNDEN BAŞARISIZ OLAN VEYA DERSLERİ ALAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yazar: tayfun.sener | Tarih: 30 Temmuz 2019

PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNDEN BAŞARISIZ OLAN VEYA DERSLERİ ALAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci alınmayacağından, önceki dönemlerde kayıt yaptıran fakat dersten başarısız olma veya devamsızlık yapma nedeniyle eğitimini tamamlayamayan öğrencilerimiz için 2019 yılının Temmuz ayında ek bir sınav ve ders programı açılacaktır.
2. Yaz okulu şeklindeki bu uygulama bir defaya mahsus gerçekleştirilecektir. Yaz okulunda başarısız olan veya yaz okulu programına kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin başarısız oldukları dersleri Eğitim Fakültemizdeki en uygun programdan almaları yönünde Fakülte Yönetim Kurulunca karar alınacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin başarısız oldukları dersleri almak için 2019 yılının Eylül ayının sonuna kadar başvurma hakları vardır. Başvurular, durumlarını belirten dilekçe ile Pedagojik Formasyon Birimine yapılacaktır.
3. 2019 yılının Eylül ayının sonuna kadar başvuru yapmayan veya kayıt yenilemeyen öğrencilerimizin formasyon eğitiminden kayıtları kalıcı olarak silinecektir.
4. Formasyon Eğitiminde teorik dersleri alarak başarısız olan veya ilk defa alacak olan öğrencilerimiz, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (https://uzem.omu.edu.tr/) üzerinden ilgili derslerin notlarına erişerek yapılacak olan sınavlara hazırlanabilirler. Bu dersler için devam zorunluluğu olmadığından sadece sınavlara girmeleri yeterli olacaktır.
5. Özel Öğretim Yöntemleri ile Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı derslerini ilk defa alacak öğrencilerimiz, bu derslere devam zorunluluğu olduğundan, aşağıdaki takvimde sunulan eğitimlere katılmak zorundadırlar. Dersleri tekrar alan öğrencilerimiz ise sınavlarına (ara, final ve bütünleme sınavları) girebilirler.
6. Öğretmenlik Uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleşen bir ders olduğundan sadece okullar açık iken yürütülebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında bu derse kayıtlanarak Eylül-Aralık ayları arasında bu dersi alabileceklerdir. Bu dersi önceki dönemlerde alıp başarısız olan öğrencilerimiz öğretmenlik uygulamasına devam etmek zorundadırlar.
7. Öğrencilerimizin tekrar alacakları dersler için alacakları derslerin kredileri üzerinden kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir. Buna göre her bir teorik dersin kredisi 2; uygulamalı derslerin kredisi 3; öğretmenlik uygulaması dersinin kredisi ise 5 olduğundan kredi başına 82 TL yatırarak kayıt olunabilecektir.

Dersleri tekrar alan öğrenciler için oluşturulan akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.