PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT DUYURUSU

Yazar: | Tarih: 11 Ekim 2021

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT DUYURUSU

2021-2022 eğitim-öğretim yılı GÜZ döneminde Üniversitemizde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

  1. Ön kayıt başvuruları 08.10.2021-12.10.2021 tarihleri arasında üniversite web sayfasından (http://basvuru.omu.edu.tr/) online olarak alınacaktır. ASIL ve YEDEK kayıtlar kısa sürede Fakülte web sayfasında (https://egitim.omu.edu.tr/tr)ilan edilecektir.
  2. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjanın %75’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin mezunlarına ayrılmıştır. Bu alanlardan birine ait kontenjanın dolmaması durumunda, Pedagojik Formasyon Birimi diğer kısma kontenjan aktarımı yapabilir.
  3. Tablo 1’de verilen her bir alanın kontenjanı; Pedagojik Formasyon Birimi tarafından Üniversitemizin ilgili programlarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenci sayıları ile ön kayıtta yapılan başvuru sayıları dikkate alınarak belirlenir. Birim boş kalan kontenjanlar için diğer alanlara kontenjan aktarımı yapabilir.
  4. Adaylar, her bir alan için Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak programa yerleştirilirler. Asıl ve yedek adayların sıralamasında 4’lük not sistemi dikkate alınır. Farklı bir not sisteminin kullanıldığı üniversitelerden mezun olan adaylar, YÖK not dönüşüm tablosundan yararlanarak GANO’larının 4’lük not sistemindeki karşılığını başvuruda beyan ederler. GANO’su eşit olan adayların sıralamasında, üniversiteye yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilir.
  5. Takvimi içerisinde Asil ve Yedek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra ön kayıt yapanlardan yeni bir yedek liste yayınlanmaz. Boş kalan kontenjan için Tablo 1’deki alan mezunlarından Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilecek tarihlerde başvuru yapanların, başvuru önceliğine göre programa kesin kaydı yapılır.
  6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 (iki) dönem olup her iki dönem için de derslerin %40'ı online olarak yapılacaktır. Yüz yüze yapılacak Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II dersleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Samsun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilecektir.
  7. Program ücreti 3500 TL olup, ilk taksit kesin kayıt işleminden önce, ikinci taksit ise II. dönem derslerin başladığı hafta içinde olmak üzere ücret iki eşit taksit halinde alınacaktır.
  8. 2020 öncesinde Pedagojik Formasyona kayıtlanmış olup, derslerini tamamlayamayan ve sertifika alamayan öğrencilerimizin de sistem üzerinden ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tablo 1. OMÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Açılacak Öğretmenlik Alanları ve İlgili Program/Fakülteler

SIRA NO ATAMAYA ESAS ÖĞRETMENLİK ALANI MEZUN OLUNAN FAKÜLTE/PROGRAM
1 Adalet Hukuk Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
2 Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)
3 Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi
4 Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
5 Biyoloji Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
6 Coğrafya Coğrafya Bölümü
7 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Bölümü
8 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İlahiyat Fakültesi
İLİTAM
9 Elektrik – Elektronik Teknolojisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
10 Felsefe Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
11 Fizik Fizik Bölümü
12 Görsel Sanatlar Resim
Heykel
13 Grafik ve Fotoğraf Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı
14 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım
15 İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
16 Kimya / Kimya Teknolojisi Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
17 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Makine Mühendisliği
18 Matematik Matematik Bölümü
19 Muhasebe ve Finansman İktisat
İşletme
20 Müzik Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
Müzikoloji
Türk Müziği
Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü
21 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Bölümü
22 Psikoloji Psikoloji Bölümü
23 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Hemşirelik/Bölümü
Ebelik/Bölümü
24 Tarih Tarih Bölümü
25 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü