PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 19 Ekim 2020

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA VERİLECEK EK EĞİTİM DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan karara göre pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliği sonlandırılmıştır. Bu karardan sonra Tebliğler Dergisi’nin 7 Temmuz 2020 Cilt 83’un 2745. sayısında aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Geçici Madde 9 – (1) 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunur.

Bu karara istinaden daha önce pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kaydı bulunan ve alıp başarısız olduğu veya almadığı dersi bulunan öğretmen adaylarının hak mahrumiyeti yaşamamaları için 2020 yılı içinde tamamlanmak üzere fakülte bünyesinde ek bir eğitim takvimi başlatılacaktır. Bunun için adayın;

a) OMÜ Eğitim Fakültesi’nce yürütülen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kaydının bulunması,

b) Fakülte web sayfasında ilan edilecek akademik takvime göre kayıt işlemlerini tamamlaması,

c) Derslerin yürütülme şekline göre (online veya yüz yüze) dersleri takip etmesi,

d) Tekrar aldığı dersler için, aşağıdaki listedeki kredi başına 89 TL ücret ödemesi,
Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler ve Kredileri

e) Aşağıdaki belgeleri, renkli olarak tarayarak pedagojikformasyon@omu.edu.tr mail adresine 18.10.2020 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir:

a. Form-6 (Yeniden Ders Alma Dilekçesi)* Yeniden Ders Alma Dilekçesi
b. Yatırdığı ücreti gösteren makbuz veya dekont

(Belgelerin aslı talep edildiğinde Fakülteye teslim edilmek üzere aday tarafından saklanacaktır)

NOT: 2020 yılındaki uygulamalarda ve sınavlarda başarılı olamayanlar ile ek eğitime kayıt yaptırmayanların kayıtları, MEB tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde alınan karar gereği, silinecektir.

OMÜ Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Birimi