FEN EĞİTİMİ İÇİN PAYLAŞIM ZİRVESİ

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 23 Ocak 2021

Paylaşım Zirvesinin Amacı: Fen bilimleri eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin iyi örneklerini belirlemek ve yaygınlaştırmak.

Hedef Kitle: Fen eğitimi ilgili herkes (öğretmen, öğrenci, öğretmen adayı, veli, akademisyen, yönetici vb.)

Kısa Vadeli Hedefi: İyi örneklerin sunulması ile fen eğitimine yönelik farkındalık oluşmasını sağlamak.

Orta ve Uzun Vadeli Hedefi: Örnek uygulamaları yaygınlaştırmak ve fen bilimleri eğitiminde başarı düzeyini artırmak.

Paylaşım Zirvesi Tarihleri: 23-24 Ocak2020

Saat: 20.00-22.30 arası

Not 1: Paylaşım Zirvesi katılımcılarına, katılım sertifikası verilecektir.

Not 2: Proje hakkındaki ayrıntılı bilgilere http://sabaproje.omu.edu.tr/tubitak-1003/ adresinden ulaşılabilir.

Not 3: İyi örneklerini sunmak isteyen öğretmenlerin başvuruları proje ekibi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar web sayfasından ilan edilecektir.

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Süleyman YAMAN

http://egitim.omu.edu.tr/tr/haberler/fen-egitimi-icin-paylasim-zirvesi