Events

May 20

Uzaktan Eğitimle Yakınlaşma Zamanı III

09:00Zoom

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ‘Uzaktan Eğitimle Yakınlaşma Zamanı: İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Uzaktan Eğitim Bilgi ve Becerileri Kazandırma Kursu III’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakült…

Jan 23

FEN EĞİTİMİ İÇİN PAYLAŞIM ZİRVESİ

20:00Zoom

Paylaşım Zirvesinin Amacı: Fen bilimleri eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin iyi örneklerini belirlemek ve yaygınlaştırmak. Hedef Kitle: Fen eğitimi ilgili herkes (öğretmen, öğrenci, öğretmen adayı, veli, akademisyen, yönetici vb.) Kısa …